Jesteś w: StartJESTEŚ NA ARCHIWALNEJ WERSJI PORTALU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZ NOWY PORTAL

WWW.FEWE.PL


YOU ARE ON THE ARCHIVAL VERSION OF THE PORTAL.
WE WELCOME TO OUR NEW PORTAL
WWW.FEWE.PL

 

 

 

 leonardo

FEWE jest partnerem portalu Leonardo ENERGY Europejskiego Instytutu Miedzi, na którym od 2009 r. prowadzona jest działalność edukacyjna przez internet. Zapraszamy na stronę Akademii.


 

polreff

FEWE uczestniczy w programie PolREFF. Jest to Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych. Został on zainicjowany i jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań w modernizacjach i remontach, mających na celu poprawę komfortu mieszkania przez podniesienie efektywności energetycznej budynków.


 

polseff2

FEWE w partnerstwie z DAI uczestniczy we wdrażaniu programu Polseff2, drugiej edycji Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce. Obecnie program realizowany jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW ("Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach").  

FEWE szkoli ekspertów i audytorów, którym przysługuje prawo wykonywania czynności przewidzianych w Programie NFOŚiGW oraz PolSEFF 2.

Nazwiska osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin umieszczone są na Liście Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki.

Materiały i urządzenia energooszczędne objęte wsparciem Programu można sprawdzać on-line na liście LEME.
 Projekt Euro Topten ACT

logo toptenIdea Topten powstała w 2000 r. w Szwajcarii. W ciągu kilku lat www.topten.ch stało się powszechnie znanym portalem prezentującym porównanie 1200 produktów oraz cieszącym się uwagą prawie 1,5 mln użytkowników odwiedzających portal rocznie. Od 2006 r. projekt jest z powodzeniem realizowany w Polsce. Obecnie wystartowała jego czwarta edycja Euro Topten Act, która będzie trwać do marca 2018 r.

Więcej informacji o projekcie >>>> lub na stronie www.topten.info.plpremium light pro

Premium Light Pro

Projekt ma na celu poszukiwanie rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych systemów oświetlenia nowej generacji. Projekt ma dotyczyć oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w prywatnym i publicznym sektorze usług. Projekt ma wspierać rozwój energooszczędnego oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu UE, w tym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych instrumentów politycznych. Więcej o projekcie.

 


 

kkFundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest członkiem Koalicji Klimatycznej, będącej porozumieniem organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony globalnego klimatu. Została ona utworzona 22 czerwca 2002 r., podczas konferencji „Zatrzymać globalne ocieplenie” w Kazimierzu Dolnym. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.


 

sapeFundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA). Powstało ono na rzecz poszanowania energii i środowiska z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Dodaj do listy blokowanych banerów
This is WhiteBlack Plone Theme