Jesteś w: Start / Aktualności / Dyrektywa Ecodesign - rekordowy rok 2013

Dyrektywa Ecodesign - rekordowy rok 2013

Rok 2013 przyniósł ze sobą wielkie nadzieje i aspiracje. Komisja Europejska podjęła się prac nad Dyrektywą Ecodesign (Ekoprojekt) celem określenia minimalnych standardów efektywności energetycznej dla urządzeń zużywających energię. Przyjrzyjmy się, jakie wyzwania przed nami stoją…

W bieżącym roku ma zostać przyjętych lub ulec zmianie 19 wymogów dot. Ekoprojektu, co pozwoli na zaoszczędzenie 430 TWh energii elektrycznej. Oznacza to około 200 mln ton unikniętych emisji CO2. To tak jakby z naszych dróg nagle zniknęło 100 mln samochodów! Ostatnim rekordzistą był rok 2009, kiedy to zmianie uległo 8 wymogów.

Ambicje są bardzo duże, ale sprawne wprowadzanie odpowiednich wymogów w życie, pozwoli na wypełnienie założonych celów, zwłaszcza w świetle wszystkich opóźnień w tym zakresie. Potencjalne oszczędności energii oraz pieniędzy są zarówno dla Europejczyków, jak i dla przedsiębiorstw, ogromne, a każda inwestycja w tym zakresie szybko się zwróci.

Jednym z pilniejszych działań jest wprowadzenie, niestety ze znacznym opóźnieniem, nowych wymogów dla kotłów oraz podgrzewaczy wody, w których drzemie potencjał oszczędności na poziomie 60%. Działania w tym zakresie były wstrzymane przez ostatnie 7 lat i teraz pojawia się  szansa, aby przez państwa członkowskie zostały podjęte decyzje jeszcze wiosną tego roku. Inne wymogi obejmują przepisy dotyczące sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, odkurzacze oraz sprzętu profesjonalnego, jak centralna wentylacja, urządzenia chłodnicze, których potencjał szacuje się na 100 TWh oszczędności energii elektrycznej w roku 2020.

Wymogi dot. stanów gotowości (stand by) powinny zostać uzupełnione o zapisy dotyczące limitów zużycia energii przez urządzenia, które są stale podłączone do Internetu, a także dla innych produktów, jak np. ekspresy do kawy. Przeprowadzona zostanie również aktualizacja wymogów dla telewizorów.

Rok 2013 powinien być zatem obfity w działania na rzecz efektywności energetycznej. Na poziomie europejskim, alokacja środków na cele związane z definiowaniem nowych wymogów dot. Ekoprojektu, powinna nastąpić tak szybko, jak to możliwe. Z kolei na poziomie krajowym, władze powinny zapewnić prawidłowy nadzór rynku produktów, celem zapewnienia zgodności z nowymi wytycznymi, a także ułatwienia wprowadzenia nowych, lepszych urządzeń.

Ponadto, nadszedł czas, aby ustalić wymagania dot. spełnienia innych kryteriów środowiskowych, jak np. dopuszczalna zawartość substancji niebezpiecznych (np. środków zmniejszających palność, czynników chłodniczych wpływających na globalne ocieplenie), emisje CO2 powstałe podczas produkcji sprzętu czy też po jego utylizacji.

 


źródło: http://coolproducts.eu/; Stephane Arditi; 18/01/2013

This is WhiteBlack Plone Theme