Jesteś w: Start / Aktualności / Seminarium dla przemysłu i samorządu pt. "Dostępne narzędzia gospodarki energetycznej na poziomie lokalnych samorządów"

Seminarium dla przemysłu i samorządu pt. "Dostępne narzędzia gospodarki energetycznej na poziomie lokalnych samorządów"

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w ramach projektu Research Center for Energy and New Technologies RECENT przy współpracy z Centrum Energetyki Prosumenckiej oraz Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „Dostępne narzędzia gospodarki energetycznej na poziomie lokalnych samorządów”, które odbędzie się w dniach 10-11 maja 2012 r.


Seminarium jest kontynuacją wcześniej organizowanych w Rybniku, a następnie w Gliwicach, konferencji na temat komunalnej polityki ekoenergetycznej. Skierowane jest ono dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu, wytwórców i dystrybutorów urządzeń dla ekoenergetyki komunalno-bytowej, a także pracowników zakładów oczyszczania i zagospodarowania odpadów, przedstawicieli biznesu oraz projektantów, naukowców i studentów.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.itc.polsl.pl/saveenergy i wypełniony przesłać do dnia 2.04.2012 na adres joanna.sas@polsl.pl lub faxem (+48) 32 237 28 72.

PROGRAM
W ramach seminarium zapraszamy do udziału w sesjach: plenarnych i dyskusyjnych, które będą realizowane w następujących blokach tematycznych:

1. Aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszonej
2. Zwiększenie możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w budownictwie w aspekcie nowoczesnej energetyki
3. Wpływ zarządzania na efektywność energetyki komunalnej i bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi.

Ponadto przewiduje się organizację sesji posterowej.
Referaty plenarne zostaną wygłoszone przez zaproszonych prelegentów, jednocześnie uczestnicy mają możliwość przygotowania referatu oraz/lub posteru związanego z ogólną tematyką seminarium.

WAŻNE TERMINY
Nadsyłanie pełnego tekstu referatu 23.04.2012

OPŁATY
Udział w seminarium jest bezpłatny. Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w hotelu „Sezam” Politechniki Śląskiej. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi 110 zł od osoby. Opłata jest wpłacana bezpośrednio w hotelu przez uczestnika konferencji.

Dom Gościnny Sezam - Politechnika Śląska
Pszczyńska 89 a
44-100 Gliwice
tel.(+48) 32 237 23 07

MIEJSCE OBRAD
Sala audytoryjno-wykładowa 302 Budynek C (III p.)
Instytutu Techniki Cieplnej
ul. Konarskiego 22
44-100 Gliwice

KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
joachim.kozioł@polsl.pl, tel.(+48) 32 237 16 72

mgr inż. Joanna Sas-Pilak
joanna.sas@polsl.pl, tel.(+48) 32 237 26 50

mgr inż. Katarzyna Widziewicz
katarzyna.widziewicz@polsl.pl, tel.(+48) 32 237 26 50

This is WhiteBlack Plone Theme