Jesteś w: Start / Aktualności / VI Forum Nowej Gospodarki i piknik naukowy w Katowicach!

VI Forum Nowej Gospodarki i piknik naukowy w Katowicach!

Już 13 czerwca w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum liderzy biznesu, nauki i administracji spotkają się, by podjąć wspólną debatę nad przyszłością energetyczną naszego kraju. VI Forum Nowej Gospodarki pozwoli zacieśnić współpracę makroregionalną w dobie zmian gospodarczych, odbywających się obecnie na arenie międzynarodowej. Idei tej przyświecał będzie piknik nauki i kultury skierowany do wszystkich mieszkańców.

Rozmowy o zielonej energetyce stały się istotne zwłaszcza w czasach, w których plany stworzenia Unii niezależnej energetycznie są coraz realniejsze, a Polska staje przed kolejnym etapem wdrażania dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii. Dlatego nie bez przyczyny wiodącym tematem 6. edycji Forum będzie ekoenergia jako inteligenta specjalizacja Polski.  

Zgromadzeni eksperci poszukają odpowiedzi na pytanie czy energia odnawialna jest technologiczną i finansową szansą, czy jedynie ustawową koniecznością? Do dyskusji włączą się Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki oraz Adam Zdziebło, wiceminister infrastruktury i rozwoju, którzy przedstawią uwarunkowania dla dalszego rozwoju zielonej energetyki w Polsce z uwzględnieniem roli prosumenta w produkcji czystej energii.  

Forum będzie też okazją do rozmów o poprawie efektywności energetycznej budynków, a także opracowania rodzimego certyfikatu budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Ma on stanowić alternatywę dla popularnych, jednak kosztownych certyfikatów krajów zachodnich, które w ogólnej ocenie budynku w niewielkim stopniu uwzględniają jego rzeczywiste zużycie energii. Jednym z punktów obrad będą dotychczasowe efekty w budownictwie, które udało się uzyskać dzięki wdrożeniu regulacji unijnych i wsparciu z funduszy europejskich. W Polsce już nie tylko mówi się o ekobudownictwie, ale wciąż powstają nowe przykłady niskoenergetycznych mieszkań i obiektów usługowych. Będzie także o tym jak połączyć IT i energetykę, czyli czy smart grids są szansą dla sektora energetycznego w Polsce. Poruszony zostanie także temat rozwoju lokalnych innowacji oraz gminy niskoemisyjnej.

W tegorocznej edycji Forum nie zabraknie również debat o podziale środków finansowych w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 oraz zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu za środowisko naturalne (CSR). Nowością będą całodzienne spotkania krajowych i zagranicznych inwestorów, uczestniczących w Polsko-Niemieckiej Giełdzie Kooperacyjnej.  

Po obradach odbędzie się rodzinny piknik nauki i kultury, w czasie którego najmłodsi dowiedzą się jak czerpać energię z jej odnawialnych źródeł i dbać o środowisko przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych pomysłów. Będzie też wystawa nowych technologii, pokazy modeli turbiny wiatrowej, baterii słonecznych i maszyny parowej, a także sztuka czerpania papieru i ekologiczne warsztaty. Starsi spróbują sił w motoryzacyjnych symulatorach i konkursie o ruchu drogowym, w którym nagrodą główną jest rower górski!  Kulturalną atmosferę zapewnią występy śląskich artystów, na czele z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jak co roku, będzie też można zwiedzić ekologiczne obiekty Parku, w tym niedawno otwarty budynek pasywny i nowoczesne laboratoria do badań nad energooszczędnością.

Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark).                                

VI FNG uzyskało honorowy patronat Wiceministra Gospodarki, Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy. Wydarzeniu patronuje też Prezydent Miasta Katowic.

Partnerami tegorocznej edycji są: Dimension Data, Tauron, Enea, Katowicki Holding Węglowy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, DisplayLink, Bank Pekao, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Miejski Dom Kultury „Ligota”, Totalizator Sportowy, wspólny projekt Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Planergii, czyli „Dziękuję! Nie Truję! oraz Euro-Centrum z projektem „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”, który wspiera młodych przedsiębiorców.

Wydarzenie jest bezpłatne. Więcej na temat VI Forum Nowej Gospodarki na www.forumng.pl. (Do udziału w debatach wymagana jest rejestracja). Zapraszamy!

This is WhiteBlack Plone Theme