Jesteś w: Start / FEWE / Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

W Fundacji powołane zostały dwa organy: Zarząd i Rada Fundacji.

Zarząd wyznacza główne kierunki działań Fundacji, kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd ma również prawo do zmiany statutu Fundacji (za wyjątkiem zmian dotyczących członków Rady, jej kompetencji i sposobu funkcjonowania). Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

  • Szymon Liszka - Prezes Zarządu
  • Andrzej Kassenberg - Członek Zarządu
  • Grażyna Michalik – Członek Zarządu

Do kompetencji Rady Fundacji należy m.in. wskazywanie kierunków rozwoju działalności Fundacji, doradzanie Zarządowi oraz opiniowanie bieżącej działalności Fundacji. Obecną Radę Fundacji tworzą:

  • Zbigniew Bochniarz
  • William U. Chandler
  • Andrzej Kassenberg
  • Szymon Liszka
  • Ewaryst Hille
  • Jerzy Piszczek

Ustawowy nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Środowiska.

 

Pracownicy Fundacji


Szymon Liszka
s.liszka@fewe.pl
Prezes FEWE textico.png
Anna Bogusz
a.bogusz@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Małgorzata Kocoń
m.kocon@fewe.pl
Specjalista ds. zarządzania energią textico.png
Piotr Kukla
p.kukla@fewe.pl
Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego textico.png
Grażyna Michalik
g.michalik@fewe.pl
Dyrektor finansowy textico.png
Adam Motyl
a.motyl@fewe.pl
Młodszy Specjalista textico.png
Iwona Paruch
i.paruch@fewe.pl
Specjalista d/s Finansowo-Księgowych textico.png
Jerzy Piszczek
j.piszczek@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Łukasz Polakowski
l.polakowski@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Michał Pyka
m.pyka@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Łukasz Rajek
l.rajek@fewe.pl
Specjalista ds. zarządzania energią textico.png
Agata Szyja
a.szyja@fewe.pl
Młodszy specjalista ds. weryfikacji audytów energetycznych    textico.png
Jan Twardowski
j.twardowski@fewe.pl
Kierownik Projektu CombinES textico.png
This is WhiteBlack Plone Theme