Jesteś w: Start / FEWE / Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna


Organem nadrzędnym Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów, w którego skład wchodzą bezpośredni założyciele FEWE: William Upton Chandler, Zbigniew Bochniarz, Andrzej Kassenberg. Fundatorzy powołują członków Rady i Zarządu Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą najważniejsze decyzje związane z działalnością Fundacji, w tym ustalanie jej kierunków i zatwierdzanie uchwał Zarządu. Za bezpośrednie kierowanie Fundacją i jej reprezentowanie odpowiedzialny jest Zarząd.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:


Trzecim naczelnym organem Fundacji jest Rada Fundacji. Pełni ona rolę doradczą i opiniotwórczą dla FEWE. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

Szymon Liszka
s.liszka@fewe.pl
Prezes FEWEtextico.png
Sławomir Pasierb
s.pasierb@fewe.pl
Dyrektor ds. badawczo-rozwojowychtextico.png
  
Anna Bogusz
a.bogusz@fewe.pl
Specjalistatextico.png
Joanna Honsek
j.honsek@fewe.pl
Pracownik Administracyjnytextico.png
Małgorzata Kocoń
m.kocon@fewe.pl
Młodszy specjalista analityk
textico.png
Piotr Kukla
p.kukla@fewe.pl
Kierownik projektówtextico.png
Grażyna Michalik
g.michalik@fewe.pl
Główna Księgowatextico.png
Iwona Paruch
i.paruch@fewe.pl
Specjalista d/s Finansowo-Księgowychtextico.png
Jerzy Piszczek
j.piszczek@fewe.pl
Kierownik projektówtextico.png
Łukasz Polakowski
l.polakowski@fewe.pl
Specjalistatextico.png
Michał Pyka
m.pyka@fewe.pl
Kierownik projektówtextico.png
Łukasz Rajek
l.rajek@fewe.pl
Młodszy Specjalistatextico.png
Agata Szyja
a.szyja@fewe.pl
Młodszy specjalista d/s weryfikacji audytów energetycznychtextico.png
Michał Wawer
m.wawer@fewe.pl
Specjalista d/s IT, Analiz i Modelowaniatextico.png
Krzysztof Wilk
k.wilk@fewe.pl
Kierownik projektu Permanenttextico.png


Współpracownicy
Jerzy Wojtulewicz
j.wojtulewicz@fewe.pl

textico.png
This is WhiteBlack Plone Theme