Jesteś w: Start / Oferta / Planowanie energetyczne

Planowanie energetyczne w gminach

 

Planowanie energetyczne w gminach należy postrzegać nie tyle jako obowiązek prawny, ale jako działanie na rzecz lokalnych podmiotów gospodarczych i społeczeństwa oraz niezbędny element dla zrównoważonego rozwoju.

Opracowując i aktualizując założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe, gmina wypełnia obowiązki i zadania określone przez Ustawę Prawo Energetyczne.

 

Dobry plan oraz wyniki jego realizacji będą sprzyjać ponadto:

  • sformułowaniu lokalnej polityki energetycznej zintegrowanej z planami społeczno-gospodarczymi i programami ochrony środowiska,
  • nawiązaniu ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi dla zapewnienia bezpiecznego, relatywnie taniego, przyjaznego dla środowiska i akceptowanego społecznie zaopatrzenia gminy w paliwa i energię,
  • poprawie stanu środowiska naturalnego i ochronie klimatu Ziemi,
  • aktywizacji lokalnej społeczności i gospodarki,
  • pozyskiwaniu finansowania dla efektywnych energetycznie, proekologicznych inwestycji z funduszy krajowych i międzynarodowych,
  • wypełnieniu zobowiązań wynikających z polityk i aktów prawnych UE oraz Polski.

 

Nasza oferta

planowanie_s.1 planowanie_s.2

 

Wybrane referencje

bielsko czarnkow lomianki pawlowicesuszec

This is WhiteBlack Plone Theme