Jesteś w: Start / Projekty / ECF2

ECF2


Wynikiem realizacji projektu pt.: „Development of the climate-energy strategy model for local energy and environmental policies” finansowanego przez European Climate Foundation jest opracowanie pt. Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej.

Impulsem do wykonania takiej pracy jest to, że:

  • z jednej strony gminy są prawnie zobowiązane do organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz do sporządzania programów ochrony środowiska, w tym programów ochrony powietrza,
  • z drugiej strony polityka Unii Europejskiej i Polski wyznacza cele (3 x 20%) poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii finalnej, a które to cele nie mają wprost przełożenia na działania na poziomie lokalnym.

Bez przesady można stwierdzić, że istnieje luka między polityką energetyczną państwa a polityką lokalną, wiele działań zapisanych w polityce państwa nie jest adresowana wprost do gmin. Samorządy gminne jeżeli już, to ograniczają swoje działania do zrealizowania obowiązku sporządzenia projektu i planu zaopatrzenia w energię.

Ocenę tej sytuacji bardziej szczegółowo przedstawiono w poradniku „Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach”, EOG/NMF. FEWE. Katowice 2010.

Ogólnym przesłaniem powyższego poradnika jest – mieć i realizować lokalną politykę i strategię energetyczną, która włącza gminę we współpracę międzynarodową i wspiera politykę kraju w zakresie ochrony klimatu ziemi i zrównoważonego rozwoju oraz sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczego gminy. Do tego właśnie potrzebna jest strategia energetyczna gminy, której zarysy modelu przedstawiono w tym opracowaniu.

 

planowanie rys

 

 

 This is WhiteBlack Plone Theme