Jesteś w: Start / Projekty / Combines

Projekt Combines

 

Ważne Ciekawe Pomocne Publikacje Stosują EPC-usługi energetyczne Skorzystali

 

Ważne

Rezultaty projektu CombinES zostały zaprezentowane przez FEWE podczas Pierwszej polsko-niemieckiej konferencji na temat usług energetycznych(…)zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki i BMU…

 

Projekt Combines

Polska obok pięciu innych europejskich krajów (Słowacji, Czech, Niemiec, Słowenii i Włoch) bierze udział w unijnym projekcie CombinES. Stale rozwijana jest główna strona internetowa projektu www.combines-ce.eu, a także jej polski odpowiednik. Polskim partnerem w projekcie jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).

 

logo_combines

 

 

 

 

Językiem projektu jest język angielski, stąd wszystkie wiążące nas dokumenty i opisy w tym języku znajdą Państwo na naszej stronie. Treści w języku polskim mają charakter informacyjny.

Projekt CombinES skupia się na połączeniu usług energetycznych z mechanizmami ich wsparcia i promuje wzorcowe rozwiązania umożliwiające sfinansowanie obniżenia kosztów energii i wydatków ponoszonych przez gminę. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, realizowanych w oparciu o elementy umów o efekt energetyczny (EPC - Energy Performance Contracting) często finansowanych przez wykonawcę. Połączenie takich umów z programami pomocowymi wprowadzi efekt dźwigni i zwielokrotni wyniki.

W Polsce coraz częściej korzysta się z mechanizmu partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP) oraz ofert przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO), gdyż istotne zmniejszenie zużycia energii w gminie (a co za tym idzie kosztów na nią ponoszonych) wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Wiedzę tę posiadają właśnie wyspecjalizowane ESCO.

Celem działań FEWE jest upowszechnienie takich rozwiązań, w których finansowanie inwestycji nie będzie skutkowało wzrostem długu publicznego. Naszą rolą jest promocją działań umożliwiających współpracę gmin zainteresowanych problematyką zarządzania środowiskiem i firm ESCO, tak aby ich współpraca przynosiła jak najlepsze efekty.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również prowadzi prace zmierzające do stworzenia możliwości finansowania przedsięwzięć realizowanych w "formule ESCO" z zastosowaniem EPC - umów o efekt.

Materiały projektowe

Ulotka promująca projekt

Newsletter nr 1

Newsletter nr 2

Seminarium internetowe

Woda. Program modernizacji budynków miejskich, Bożena HERBUŚ, Naczelnik Wydziału Komunalnego, Inżynier Miejski

Prezentacja FEWE CombinES

EPC w praktyce „Politechnika” w Hamburgu - Prezentacja Kanclerza HAW B.Kloever

 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

logo combines ue

www.central2013.eu


Statystyki indywidualne strony CombinES:

stat4u

This is WhiteBlack Plone Theme