Jesteś w: Start / Zasoby / Raporty

Raporty

  • Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (Więcej >>>)
  • Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego (Pobierz >>>)
  • Streszczenie raportu: "Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego"  (Pobierz >>>)
  • Efektywniej i efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej. Publikacja ta, pomyślana jako „przewodnik” po dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, jest adresowana przede wszystkim do instytucji i osób odpowiedzialnych za nadawanie polskim przepisom prawnym, zwłaszcza szczegółowym i wykonawczym, kształtu prawnego zbieżnego z oczekiwaniami Unii Europejskiej oraz spełniającego wymogi stawiane szeroko rozumianemu sektorowi wytwarzania i użytkowania energii przez realia XXI wieku.
  • Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie (Pobierz >>>)
  • Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce (Pobierz >>>)
This is WhiteBlack Plone Theme