Jesteś w: Start / Serwisy

Serwisy


Portale tematyczne prowadzone przez FEWE


www.energiaisrodowisko.plSerwis internetowy stanowiący system informacyjno–doradczy oraz informacyjno– edukacyjny, integrującego platformy e-learningowe oraz portale tematyczne stworzone przez FEWE.
  
www.jaworzno.energiaisrodowisko.plSerwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w Jaworznie.
  
www.katowice.energiaisrodowisko.plSerwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w Katowicach.
  
www.czestochowa.energiaisrodowisko.plSerwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w Częstochowie.
  
www.eis.slask.plSerwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w samorządzie terytorialnym. W ramach realizacji projektu "Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi" została uruchomiona strona internetowa www.energiaisrodowisko.pl , będąca kontynuacją tej tematyki.
  
www.bdsze.energiaisrodowisko.plBaza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE). System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych.
  
www.permanent.fewe.plPERformance Risk MANagment for ENergy efficiency projects through Training - PERMANENT. Projekt jest próbą otwarcia rynku na usługi typu ESCO i finansowania przez trzecią stronę poprzez przekazanie wiedzy o dobrowolnych, międzynarodowych standardach dla tego rodzaju działalności zawartych w dokumentach opracowanych przez Efficiency Valuation Organization.
www.pemp.plStrona projektu "Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP" (Polish Energy Efficient Motor Programme).
  
www.efemotor.pemp.plStrona programu EFEmotor, narzędzia wspomagającego gospodarowanie silnikami elektrycznymi w przedsiębiorstwie i ułatwiającego podejmowanie działań, zmierzających do zmniejszenia zużycia i kosztów energii elektrycznej w napędach.
  
www.eplan.info.plSerwis poświęcony m.in. planowaniu energetycznemu w samorządach i zarządzaniu energią w budynkach.
  
www.oze.info.plSerwis dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  
www.topten.info.plSerwis informacyjno-edukacyjny na rzecz zmniejszenia zużycia energii poprzez racjonalny wybór sprzętu i urządzeń w gospodarstwie domowym.
  
www.e-szkolenia.fewe.plPlatforma e-learningowa FEWE.
  


Systemy monitoringu mediów


Baza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE).

System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych.

Monitoring zużycia ciepła na ogrzewanie oraz energii elektrycznej.

W celu dostarczania informacji o stanie zaopatrzenia w energię cieplną i użytkowaniu energii elektrycznej oraz wpływu tych procesów na środowisko, został wytypowany i wyposażony w układ do bieżącego monitoringu zużycia ciepła (ogrzewania), temperatur i energii elektrycznej kompleks budynków edukacyjnych. Zespół urządzeń pomiarowych, uzupełniony o system transmisji i gromadzenia danych, służący do bieżącego monitoringu zlokalizowany został w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej i Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi przy ul. Szczytowej 28/30 w Częstochowie.

Monitoring instalacji kolektorów słonecznych.

Parametry i efektywność pracy w warunkach rzeczywistych instalacji kolektorów słonecznych pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można sprawdzić w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Internatem w Wodzisławiu Śląskim.Portale rekomendowane przez FEWEThis is WhiteBlack Plone Theme