Jesteś w: Start / Użytkownicy / Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna


Organem nadrzędnym Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów, w którego skład wchodzą bezpośredni założyciele FEWE: William Upton Chandler, Zbigniew Bochniarz, Andrzej Kassenberg. Fundatorzy powołują członków Rady i Zarządu Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą najważniejsze decyzje związane z działalnością Fundacji, w tym ustalanie jej kierunków i zatwierdzanie uchwał Zarządu. Za bezpośrednie kierowanie Fundacją i jej reprezentowanie odpowiedzialny jest Zarząd.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:


Trzecim naczelnym organem Fundacji jest Rada Fundacji. Pełni ona rolę doradczą i opiniotwórczą dla FEWE. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

Szymon Liszka
s.liszka@fewe.pl
Prezes FEWE
Sławomir Pasierb
s.pasierb@fewe.pl
Dyrektor ds. badawczo-rozwojowych
  
Anna Bogusz
a.bogusz@fewe.pl
Specjalista
Joanna Honsek
j.honsek@fewe.pl
Pracownik Administracyjny
Małgorzata Kocoń
m.kocon@fewe.pl
Młodszy specjalista analityk
Piotr Kukla
p.kukla@fewe.pl
Kierownik projektów
Grażyna Michalik
g.michalik@fewe.pl
Główna Księgowa
Iwona Paruch
i.paruch@fewe.pl
Specjalista d/s Finansowo-Księgowych
Jerzy Piszczek
j.piszczek@fewe.pl
Kierownik projektów
Łukasz Polakowski
l.polakowski@fewe.pl
Specjalista
Michał Pyka
m.pyka@fewe.pl
Kierownik projektów
Łukasz Rajek
l.rajek@fewe.pl
Młodszy Specjalista
Agata Szyja
a.szyja@fewe.pl
Młodszy specjalista d/s weryfikacji audytów energetycznych
Michał Wawer
m.wawer@fewe.pl
Specjalista d/s IT, Analiz i Modelowania
Krzysztof Wilk
k.wilk@fewe.pl
Kierownik projektu Permanent


Współpracownicy
Jerzy Wojtulewicz
j.wojtulewicz@fewe.pl

This is WhiteBlack Plone Theme