Jesteś w: Start / Zasoby / Poradniki / Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe w małych i średnich gminach.

Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe w małych i średnich gminach.

Autorzy: Karol Niedziela, Andreas Hübner, Michał Wawer. Kierownictwo merytoryczne: Sławomir Pasierb. © FEWE 2001.

Opracowanie zostało przygotowane przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach w ramach projektu pt. "Pilotowe plany: Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Rydułtowy i przygotowanie gmin do organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w średnich i małych miastach", sponsorowanego przez rząd Północnej Nadrenii - Westfalii i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy współpracy z niemiecką firmą konsultingową Beratende Ingenieure GERTEC (Essen) oraz miast: Lubliniec, Miasteczko Śląskie i Rydułtowy.

Poradnik stanowi próbę podsumowania doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu projektów założeń do planu oraz projektów planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla wybranych trzech miast (Lubliniec, Miasteczko Śląskie i Rydułtowy), położonych na terenie województwa śląskiego. Obok doświadczeń zdobytych przy realizacji dotychczasowych prac z zakresu planowania zaopatrzenia różnej wielkości gmin, głównie miejskich, prowadzonych przez Fundację, przy opracowywaniu poradnika korzystano także z doświadczeń niemieckich w tej dziedzinie.

W poradniku przedstawiono zarówno problemy ogólne, takie jak wykorzystanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako narzędzia zarządzania gospodarką energetyczną gminy, udział podmiotów działających na lokalnym rynku energii w procesie planowania zaopatrzenia w energię, sposób opracowywania założeń i planu, problemy związane z akceptacją i zatwierdzaniem założeń i planów przez władze gminy, działania uświadamiające, podejmowane w celu akceptacji założeń i planu przez społeczność lokalną, propozycje w zakresie monitorowania realizacji założeń bądź planu.

W załącznikach przedstawiono m.in. wyciąg z Ustawy Prawo energetyczne w odniesieniu do planowania zaopatrzenia w energię. Zestawiono również ważniejszą literaturę.


publik.gif Pobierz dokument
JPlanowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe w małych i średnich gminach.
This is WhiteBlack Plone Theme