Jesteś w: Start / Zasoby / Poradniki / Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym

Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym

Autorzy międzynarodowej wersji poradnika: Enova SF, 2010

Poradnik "Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym" opracowano z myślą o tym, aby stanowił narzędzie dla gmin, które zamierzają opracować swoje własne Plany działania w zakresie zrównoważonej gospodarki energetycznej. Początkowo poradnik ten opracowano w firmie ENOVA we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, Norweskim Urzędem Kontroli Zanieczyszczeń, Instytutem Technologii Energetycznych, instytucją New Energy Performance AS (NEPAS). Celem tego działania było poprowadzenie norweskich gmin podczas realizacji ich wysiłków na rzecz energetyki i klimatu, a obecnie poradnik stanowi integralną część programu dla gmin, realizowanego przez ENOVA.

Poradnik opracowano w oparciu o pewne metodologie krajowe i międzynarodowe, dotyczące planowania lokalnego w zakresie energii i ochrony klimatu. W ramach jednego z projektów finansowanych z programu Intelligent Energy for Europe, pt. A three fold approach to sustainable energy planning at local level (3-NITY) wypracowano trzy zintegrowane elementy składające się na ten konkretny cel: Zrównoważone planowanie, Zrównoważone środki i działania oraz Zrównoważona jakość. Te trzy elementy zawierają konkretne narzędzia i metodologię, które umożliwiają szczegółową dyskusję wszelkich odnośnych tematów koniecznych do rozpatrzenia dla opracowania użytecznego planu energetycznego i planu ochrony klimatu. Niniejszy poradnik jest w istocie opublikowaną wersją raportu projektu 3-NITY.

Poradnik Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym stanowi praktyczne narzędzie przeznaczone do wykorzystania po podjęciu przez daną gminę decyzji i po osiągnięciu gotowości przystąpienia do procesu planowania. Celem jest opracowania strategii długoterminowej, obejmującej plan działania z wyraźnym skoncentrowaniem się na praktycznym wdrożeniu środków i działań na szczeblu lokalnym. W poradniku objaśniono więc więcej szczegółów procesów planowania i zamieszczono praktyczne wprowadzenie do poszczególnych etapów procesu.

Zrównoważone planowanie energetyczne i klimatyczne składa się z trzech głównych części:
Podsumowanie wykonawcze
Część 1: Podstawa w zakresie stanu faktycznego i scenariuszy
Część 2: Planowanie i środki wdrażania.

FEWE jest autorem tłumaczenia niniejszego poradnika. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.
This is WhiteBlack Plone Theme