Jesteś w: Start / Zasoby / Raporty / Raport dot. jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Raport dot. jednorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych"

 

W osiąganiu celów efektywnego wykorzystania energii i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych możemy stosować różne technologie. Z punktu widzenia korzyści dla gospodarki i społeczeństwa powinniśmy promować te działania, które z jednej strony są najbardziej efektywne ekonomicznie, a drugiej strony znajdą zainteresowanie i będą realizowane przez tysiące i miliony inwestorów. Stąd w raporcie w analizie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć efektywnego wykorzystania energii, stosowania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2) przyjęto jakie mierniki oceny – jednostkowe koszty zaoszczędzenia energii (ocena/korzyści inwestora) i jednostkowe koszty redukcji emisji CO2 (ocena/korzyści państwa z tytułu minimalizacji kosztów społecznych realizacji celów redukcji). Raport dotyczy budynków jednorodzinnych, które stanowią znaczący – ponad 20% - udział w zużyciu energii końcowej w Polsce. Jednak sektor budynków jednorodzinnych nie znalazł dotychczas uznania w polityce energetycznej państwa, co wyraża się przede wszystkim w braku instrumentów skierowanych do tej grupy użytkowników energii. Stąd w raporcie dokonano przeglądu istniejących mechanizmów i zaproponowano nowe, które jeżeli zostaną wdrożone, winny przynieść nowy impuls do efektywnego wykorzystania energii i po drodze do znaczącej redukcji emisji CO2.

 

RAPORT JEST ROBOCZĄ WERSJĄ DOKUMENTU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WYRAŻANIA SWOICH OPINII!

raport ecf

 

This is WhiteBlack Plone Theme